Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Geleend geld terugvorderen

Heeft u aan een kennis of vriend een geldsom ontleend en het ontleende bedrag nog niet terug ontvangen?  Wat kan u hier nu aan doen?

U dient alvast duidelijk te hebben vermeld in de mededeling van de overschrijving  de bewoording ‘lening’. U zal alvast eerst dit dienen te bewijzen. Verder dient u de betalingsbewijzen nog in uw bezit te hebben en ook duidelijke screenshots of ander bewijsmateriaal te hebben waarin de tegenpartij erkent deze schuld bij u te hebben om zo over duidelijke betalingsbewijzen te beschikken, alsook een buitengerechtelijke bekentenis, waarbij de tegenpartij, al dan niet via SMS, mail of Whatsapp erkent van u gelden te hebben ontleend.

Een leningsovereenkomst voor meer dan 3.500,00 euro dient in principe schriftelijk opgemaakt te worden en door elk van beide partijen ondertekend te worden. (Artikel 8.9 Nieuw Burgerlijk Wetboek). De combinatie van deze beide elementen maken dat een procedure tot invordering wel degelijk kans op slagen heeft.

We raden u alvast aan de tegenpartij een laatste keer schriftelijk in gebreke te stellen, bij voorkeur per aangetekende brief of eventueel via e-mail. U kan deze formuleren als volgt:

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

"Op [datum] en [datum] ontleende ik aan elk van u een geldsom ter waarde van respectievelijke [euro] en [ euro]. U beloofde verschillende keren over te gaan tot terugbetaling, doch tot op heden ontving ik geen enkele betaling.

Met huidig schrijven stel ik u uitdrukkelijk in gebreke tot terugbetaling van deze geldsom(men). Gelieve de som ten bedrage van [euro] te volstorten op mijn rekening met rekeningnummer [nummer] tegen [datum] ek., minstens een aanvaardbaar schriftelijk afbetalingsvoorstel te doen, bij gebreke waaraan ik mij genoodzaakt zie een advocaat te raadplegen en over te gaan tot een gerechtelijke procedure met alle bijkomende kosten voor u vandien."

 

Nood aan een gesprek met een advocaat in de buurt voor formele ingebrekestelling? Vul hier jouw contactgegevens in en wij zoeken voor jou gratis een advocaat. Of toch eerder nood aan verder gespecialiseerd advies op maat? Bestel hier het Juridisch Advies.