Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hoe worden de schenkingen gewaardeerd bij wedersamenstelling van het vermogen?

De nalatenschap bestaat uit twee delen:

  • Het voorbehouden erfdeel (de zogenaamde ‘reserve’) dat onaantastbaar is en wordt voorbehouden voor de reservataire erfgenamen
  • Het beschikbaar erfdeel, het deel van uw vermogen waarover men vrij beschikt

De reservataire erfgenamen zijn de kinderen van de erflater. Sedert 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van toepassing en is de reserve in alle omstandigheden beperkt tot de helft van de nalatenschap hoe veel of hoe weinig kinderen er ook zijn.

In casu is de erflater voor 50% vrij om het nalatenschap te besteden.

Na overlijden wordt de nalatenschap als volgt wedersamengesteld:

  • Men kijkt naar de activa van de erflater (geld, goederen, …) en trekt daar de schulden van af
  • Men voegt daarbij de schenkingen

Samen vormt dit de fictieve massa, hierop wordt dan de reserve berekend.

Het nieuwe erfrecht bepaalt dat de inbreng van de schenkingen moet gebeuren op basis van de intrinsieke waarde van de geschonken goederen op datum van schenking, geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen tot de dag van het overlijden van de schenker. Op de nieuwe algemene regel is evenwel een uitzondering voorzien voor het geval de schenking heeft plaatsgevonden met voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval gebeurt de waardering op datum van overlijden van de schenker of op datum van afstand van het vruchtgebruik, geïndexeerd vanaf deze datum tot de datum van overlijden. Indien de begiftigde de volle eigendom slechts verkrijgt na het overlijden van de schenker, gebeurt de waardering op datum van overlijden van de schenker.