Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hoe werkt de alimentatie berekening in België?

Er bestaat geen vaste berekeningswijze. Er wordt uiteraard gekeken naar de belastingaangiften, loonbrieven, enz. Elke ouder moet bijdragen volgens zijn levensstandaard (middelen). Dit is de kern van de zaak. Wat de woonlasten betreft wordt er dus rekening gehouden met beide. Voor de bepaling van de huidige alimentatie zal uiteraard naar de huidige middelen en het huidige verdienvermogen worden gekeken. Als de ene partner niet werkt, maar wel kan werken, zal de rechtbank ook hier rekening mee kunnen houden. Het verdienvermogen zal immers ook mee in overweging worden genomen.

 

De familierechtbank zal wettelijk alleszins met de volgende parameters rekening moeten houden:

  1. De aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders
  2. De gewone en buitengewone kosten van het kind
  3. De verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind ten gevolge van deze verblijfsregeling
  4. Het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt
  5. De gebeurlijke inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
  6. De bijzondere omstandigheden van de zaak (d.i. een veiligheidsparameter die de rechtbank toelaat om zich los te maken van een al te rigide berekeningsmethode).