Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Is het als eigenaar van een zaak voordelig om een woning op naam van je zaak aan te kopen of huren?

Hoe kan je het voordeligst een 2de woning en uitvalbasis aankopen als zaakeigenaar?

Stel dat je een 2de woning als uitvalbasis overweegt om zo je potentiële markt te verhogen. Kan je die huurwoning deels of volledig inbrengen in je vennootschap? Kan je een woning kopen zodat 1 van de 2 woonsten in de vennootschapskosten kunnen komen? Welke opties heb je allemaal zodat je een dubbele huur of privé lening kan vermijden.

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Huurwoning inbrengen als kost.

Je vennootschap kan perfect de woning huren en gratis ter beschikking stellen van de bedrijfsleider. Je vennootschap kan de kosten aftrekken in de vennootschapsbelasting, maar je zal er wel een voordeel alle aard (VAA) bijkrijgen in de personenbelasting.

VAA gebouwde onroerende goederen = geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2

Dit kan wel eens het bizar resultaat geven dat het voordeel van alle aard hoger kan uitvallen dan de huur die de vennootschap dient te betalen.  Het loont dus de moeite om vooraf het VAA te berekenen.

Zelfs deze marktconforme huur (lager dan het voordeel van alle aard) betalen aan de vennootschap brengt geen voordeel !

ComIB 36/130

Wanneer een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld van een verkrijger tegen een bijdrage in de kostprijs van het voordeel, moet het belastbare voordeel in principe steeds worden berekend op basis van de kosteloze beschikking en moet daarvan vervolgens de bijdrage van de verkrijger worden afgetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het onroerend goed tegen een abnormaal lage huurprijs ter beschikking wordt gesteld (zie evenwel 36/132).

Je kan de zaak, in zulke gevallen beter omdraaien. I.p.v. dat de vennootschap huurt, huur je maar reken je de huur door aan de vennootschap.

Moet dit dan niet aan het bedrag voordeel van alle aard? Neen, dit moet niet. Dit lezen we in de commentaar op het wetboek inkomstenbelastingen (WIB).

ComIB 36/132

Wanneer een personeelslid of een bedrijfsleider het door hem betrokken onroerend goed zelf in huur heeft genomen, doch de werkgever of de vennootschap de huurprijs ervan ten laste neemt, kent deze laatste hem een geldelijk voordeel toe, dat derhalve niet onder de toepassing valt van art. 18, KB/WIB 92, en belastbaar is ten belope van het integraal bedrag van die huurprijs.

Woning kopen met de vennootschap

Het VAA wordt in hoofde van de bedrijfsleider op dezelfde manier berekend als hierboven.

Het onroerend goed later uit de vennootschap halen kan bijzonder vervelende fiscale gevolgen hebben. Het valt aan te raden om na te gaan of een gesplitste aankoop niet interessant kan zijn. In dat geval koopt de vennootschap het vruchtgebruik of de erfpachtrechten en koopt de privépersoon de naakte eigendom. 

Na verloop van de duurtijd dooft het vruchtgebruik of de erfpacht uit en behoudt de privépersoon de volle eigendom.

De fiscus bekijkt dergelijke constructies met de nodige aandacht zodat een doordacht waarderingsrapport geen overbodige luxe lijkt.

Wat houdt dit nu concreet in?

De vennootschap kan huren, in dat geval wordt je belast in de personenbelasting. Bereken vooraf het VAA. Is dit hoger dan de huurprijs, dan is het beter om zelf te huren en de huurprijs door te rekenen aan de vennootschap, enkel het geldelijke voordeel wordt dan in aanmerking genomen in de personenbelasting.

Je vennootschap kan de woning kopen en deze je ter beschikking stellen. Ook hier zal je belast worden op het VAA.

De techniek van de gesplitste aankoop valt te overwegen maar moet doordacht gebeuren.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.