Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Welk effect heeft de nieuwe GDPR op jouw video's?

Privacy

Iedereen heeft recht op respect van zijn privacy, dat recht staat zelfs in de Belgische grondwet (art.  22). Ook tal van internationale verdragen beschermen ieders privacy. En die bescherming gaat vrij ver! Zo gaat men ervan uit dat ook het briefgeheim onder dezelfde bescherming valt. 
Aanvankelijk werd het recht op privacy beschermd door de Wet op de Privacy van 1992. Sinds 1992 moesten tal van Belgisch rechtbanken zich ook al uitspreken over het recht op privacy in het algemeen en de bescherming van de privé-communicatie in het bijzonder. 

Zoals gezegd is de rechtspraak het erover eens dat elke privé-communicatie wordt beschermd door het grondrecht op privacy. Dat hield onder meer in dat ook communicatie online enkel maar bekend mag worden gemaakt aan een groter publiek als je de toestemming hebt van alle deelnemers. 

Het claimen van recht op privacy ten aanzien van mensen die aan het gesprek hebben deelgenomen is niet mogelijk. Dat er in dit geval geen redelijk verwachting van privacy speelt, betekent echter nog niet dat je die gesprekken – als deelnemer – zomaar mag gaan verspreiden. Dat je een gesprek – als deelnemer – mag opnemen, betekent nog niet dat je die opname mag gaan delen met anderen die niet aan het gesprek hebben deelgenomen. En dat is ook logisch! Wat ik vertel aan jou, wil ik niet per se ook vertellen aan 100 anderen. 

Toegepast op skype, zou je misschien bepaalde dingen anders hebben gezegd als er andere deelnemers aanwezig waren. Of zou je bepaalde dingen hebben gewist, naarmate er andere deelnemers bijkwamen. 

Voor de (oude) Privacycommissie was het dan ook verboden gesprekken op te nemen (en daarna te verspreiden) zonder enige vorm van openbaarheid daarover. M.a.w. als je gesprekken wilde opnemen met het doel deze later te verspreiden, moest je daar vanaf het begin open en eerlijk over zijn.

Bij de beoordeling zal de rechter altijd rekening houden met de context, maar het opnemen van gesprekken met de bedoeling om eerroof te plegen, is in geen geval toegestaan. 

De Privacywet en de Privacycommissie bestaan al even niet meer. Ze werden vervangen door de GDPR en de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar heel wat van de ‘oude’ opvattingen en definities zijn ook nu nog van belang. 

GDPR

Ook de recent in werking getreden GDPR handelt in de eerste plaats immers over persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.
Het moet dus helemaal niet gaan om een officiële voor- of achternaam, telefoonnummer of adres. Ook online schuilnamen of user-id’s kunnen toelaten om een persoon te identificeren en vallen dus onder de definitie van persoonsgegeven. 

Wie persoonsgegevens wilt verwerken moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook de Privacycommissie was al van oordeel dat het opnemen van gesprekken een vorm van verwerking was, die aan bepaalde voorwaarden verbonden was. 

Onder die voorwaarden vallen onder meer: 

  • de verplichting om transparant te zijn over de verwerking zelf
  • het recht van de betrokken om de verwerkte gegevens in te zien
  • de plicht om deze persoonsgegevens op vraag van de betrokkene te verwijderen

Wie zich niet houdt aan deze verplichtingen, riskeert torenhoge boetes. De boete zelf hangt af van de overtreding, maar kan oplopen tot 20 miljoen euro.

Wat houdt dit nu in?

Als streamer of youtuber moet je personen die in je video's komen steeds hiervan op de hoogte stellen en ze de kans geven om dit te wijgeren. Afhankelijk van wat je gaat gebruiken en wat je doel ermee is moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld indien je chatgesprekken wil opnemen of kopiëren moet je dit aan alle betrokkenen laten weten (transparantie) en ook wat je ermee in de toekomst van plan bent (dit voordat de gesprekken beginnen). Als je dat niet doet riskeer je een zeer hoge boete. De enige manier om aan die regels te ontsnappen is als je enkel anonieme of geanonimiseerde gegevens verwerkt, die op geen enkel wijze teruggekoppeld kunnen worden aan de personen in kwestie. Als je daarentegen 'gewoon' een online videospel speelt moet je uiteraard niet toestemming vragen aan iedereen die je tijdens dat spel tegenkomt of je de beelden mag gebruiken. Er zijn dan echter wel andere voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Voor meer info over je rechten en in dit geval plichten, kan je altijd onze expertise winnen. Jureca levert steeds juridisch advies tegen een vaste prijs. Bekijk zeker ook onze opties om in orde te zijn met de GDPR!