Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Attesten voor mensen met een beperking

U hebt er alle belang bij uw handicap zo snel mogelijk te laten erkennen (door RIZIV én VDAB). Eenmaal u daarvan een attest heeft, hebt u namelijk recht op volgende zaken.

a) Belastingvermindering: als persoon met een beperking hebt u recht op een vermindering van uw inkomstenbelastingen. De voorwaarden voor deze belastingvermindering zijn:

  • Je bent minstens een jaar arbeidsongeschikt, erkend door het ziekenfonds.
  • Het belastingvoordeel geldt ook als je met brugpensioen of pensioen gaat. Je ziekenfonds bezorgt je een attest dat je nodig hebt na je 65ste.
  • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
  • Je bent door je handicap niet in staat om evenveel te verdienen als mensen zonder handicap, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
  • Je bent erkend als minstens 66 procent lichamelijk of psychisch gehandicapt of minstens 66 procent arbeidsongeschikt na een gerechtelijke beslissing.

b) Vermindering van uw onroerende voorheffing: bent u eigenaar van een woning dan betaalt u daarvoor elk jaar onroerende voorheffing. Hebt u een beperking, dan krijgt u jaarlijkse korting op deze onroerende voorheffing.

c) Sociaal tarief voor GSM en internet, gas en elektriciteit, abonnement TV. Hebt u eenmaal een attest dat uw handicap erkent, bezorg dit attest dan zo snel mogelijk aan uw provider/leverancier

d) Vermindering BTW als u een wagen koopt, herstelt of onderhoudt. Koopt u een nieuwe wagen, of laat u uw wagen herstellen of onderhouden, dan krijgt u een vermindering van de BTW die daarop verschuldigd is.

e) Personen met een handicap hoeven ook geen belasting op inverkeerstelling (BIV) of autobelasting te betalen.

Alle info en het aanvraagformulier vindt u hier.

f) Personen met een handicap krijgen ook een hogere terugbetaling van geneeskundige zorgen via het ziekenfonds (vermindering remgeld), ook bij hospitalisatie. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds.

g) Tenslotte komt u ook in aanmerking voor een vrijstelling van de bijdrage op het afvalwater, waardoor ook uw jaarlijkse waterfactuur zal dalen. Neem hiervoor contact op met uw intercommunale.