Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Verbouwingsproblemen en aannemers

Problemen bij renovatie

Wat als u problemen hebt met uw aannemer die bouw- of renovatiewerken uitvoert in uw woning? Zoals vocht in uw woning of slecht uitgevoerde werken;

  1. Van zodra u problemen opmerkt, meldt u deze best exact op een schriftelijke manier aan de aannemer. Bewaar al uw briefwisseling! Deze kan later nuttig zijn als er een procedure loopt.
  2. Indien de aannemer de gebreken niet wenst te verhelpen, kan je overwegen om betaling van de facturen in te houden tot er gewerkt wordt.
  3. Stuur een aangetekende ingebrekestelling 
  4. Als er geen vrijwillige oplossing komt, neem je best een advocaat onder de arm
  5. De advocaat zal meestal achtereenvolgens aangetekend aanmanen, eventueel onderhandelen, dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg

Voor het vinden van een geschikte advocaat binnen uw regio kan Jureca u helpen. Plaats gewoonweg uw gegevens en beschrijf uw probleem hier, wij doen de rest!

Gebruik dit Model Ingebrekestelling om uw aannemer aan te manen

 

AANGETEKEND

 

Geachte Heer/Mevrouw,

BETREFT: XXX/XXX

Gelet op het contract van dag/maand/jaar, werd overeengekomen dat u XXXX (prestatie invullen). 

Op heden blijft u in gebreke de overeengekomen verbintenissen na te komen en dit ondanks herhaalde mondelinge en schriftelijke herinneringen. 

Bij deze wordt u een laatste maal aangemaand om de overeengekomen prestaties alsnog te leveren.

Bij gebreke uw verbintenissen na te komen binnen de 15 dagen na ontvangst van onderhavig schrijven, wordt het dossier overgemaakt aan mijn raadsman ten einde een gerechtelijke procedure op te starten.

 Hopend op een minnelijke regeling,

 

Groeten,

 

XXXXX